چون اهمیت فرهنگی لاهور در قرون اخیر نیز محسوس و ملموس است، انگلیسی ها؛ نخستین دانشگاه شبه قاره (دانشگاه پنجاب) را در لاهور ساختند، که امروزه نیز از لحاظ خدمت و عظمت از بزرگترین دانشگاههای هند و پاکستان به شمار می رود.
این دانشگاه دارای بخشهای، ادبیات، زبان های شرقی و غربی، اقبال شناسی، بازرگانی، مهندسی، هنرهای زیبا، اقتصاد، مطبوعات، علوم سیاسی و روابط بین الملل، تاریخ، جغرافیا، مرکز تحقیقات آسیای جنوبی و پاکستان و... است.
دانشکده خاور شناسی دانشگاه پنجاب دارای بخش های متعدد و من جمله بخش فارسی است که مهم ترین و فعال ترین بخش فارسی در پاکستان محسوب می شود.
کتابخانه دانشگاه پنجاب، کتابخانه عمومی پنجاب و کتابخانه دیال سینگ در لاهور، از کتابخانه های بزرگ شبه قاره به شمار می روند.
 مراکز فرهنگی و هنری:
مجتمع الحمرا، شورای هنری پنجاب، شورای هنری لاهور، حوزه شاکرعلی، تئاتر فضای باز، خانه چای پاکستان، هیئت علمی زبان اردو، اقبال آکادمی  مرکز ملی پاکستان، دانشکده هنرهای زیبا (دانشگاه پنجاب)، کالج ملی هنرهای زیبا، بنیاد اقبال، شریعتی، ایوان اقبال
مراکز فرهنگی خارجی:
خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، مرکز فرهنگی امریکا، مرکز فرهنگی فرانسه، مرکز فرهنگی انگلیس، انستیتو گوته (مرکز فرهنگی آلمان)
دانشگاه ها:
برخی دانشگاه های معروف عبارتند از: پنجاب، جی سی، بانوان لاهور، آزاد علامه اقبال، فنی و مهندسی، جنوب آسیا، مرکزی پنجاب، لمز، فست، کامست، گریسون، کینگ ادوارد. علاوه بر دانشگاه های فوق حدود 60 دانشکده دولتی و تقریبا 150 دانشکده خصوصی تنها در لاهور موجود است.
 کتابخانه ها:
کتابخانه قائداعظم، کتابخانه عمومی پنجاب، کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب، کتابخانه دانشکده دولتی، کتابخانه اسلامیه کالج، کتابخانه ملی هنر، کتابخانه دیال سینگ کالج، کتابخانه ایوان اقبال، کتابخانه مجتمع قدیمی دانشگاه پنجاب، کتابخانه خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران لاهور
مراکز مذهبی و  حوزوی: 
برخی مراکز معروف عبارتند از: حوزه های علمیه شیعیان: جامعه المنتظر، جامعه عروة الوثقی، جامعه المصطفی، جامعه زینبیه، جامعه امامیه، جامعه جعفریه، مدرسه الواعظین، جامعه خدیجه الکبری.
حوزه های علمیه اهل تسنن:
جامعه نعیمیه، جامعه غوثیه، جامعه اشرفیه، جامعه رضویه، جامعه دربار، جامعه حزب الاحناف، جامعه قادسیه، منهاج القرآن

نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1334 شمسی برابر با 1956 میلادی فعالیت خود را در زمینه مراودات فرهنگی با کشور جمهوری اسلامی پاکستان آغاز نموده است.در طی سال های متمادی این نمایندگی به عنوان نقطه اتصال فرهنگ، هنر و زبان و ادب فارسی با علاقمندان به این حوزه بوده است