خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران از سال 1334 شمسی برابر با 1956 میلادی فعالیت خود را در زمینه مراودات فرهنگی با کشور برادر پاکستان برقرار نموده است. در طی سال های متمادی این مرکز به عنوان نقطه اتصال هنر و فرهنگ و زبان و ادب فارسی با علاقمندان به این حوزه بوده است. هم اکنون نیز این خانه فرهنگ بر اساس موافقت نامه موجود و برنامه مبادلات فرهنگی، علمی، آموزشی و ورزشی بین دو کشور در راستای تقویت همکاری های فیمابین به این امر مهم و ارزشمند اهتمام دارد.

اسامی و مدت زمان حضور مسئولین سابق فرهنگی در وابستگی فرهنگی ج.ا. ایران در لاهور در قایل زیر قابل دریافت است:

 

       

 

 

 

   دانلود : مسئولین_نمایندگی_ج.ا._ایران_در_لاهور.pdf           حجم فایل 482 KB

نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1334 شمسی برابر با 1956 میلادی فعالیت خود را در زمینه مراودات فرهنگی با کشور جمهوری اسلامی پاکستان آغاز نموده است.در طی سال های متمادی این نمایندگی به عنوان نقطه اتصال فرهنگ، هنر و زبان و ادب فارسی با علاقمندان به این حوزه بوده است